آگهی استخدام منشی در یک شرکت خصوصی

استخدام منشی در یک شرکت خصوصی

1398-06-11

استخدام منشی در یک شرکت خصوصی به صورت نیمه وقت با حقوق 500.000 تومان در محدوده بلوار توس

استخدام منشی در یک شرکت خصوصی به صورت نیمه وقت با حقوق 500.000 تومان در محدوده بلوار توس

مشهد بلوار توس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی