آگهی استخدام کارمند اداری خانم در شرکت بازرگانی

استخدام کارمند اداری خانم در شرکت بازرگانی

1398-06-11

استخدام کارمند اداری خانم در شرکت بازرگانی با حقوق مکفی تمام وقت در محدوده بهارستان

استخدام کارمند اداری خانم در شرکت بازرگانی با حقوق مکفی تمام وقت در محدوده بهارستان

تهران بهارستان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی