آگهی استخدام کارمند اداری خانم در شرکت بازرگانی

استخدام کارمند اداری خانم در شرکت بازرگانی

1398-06-11

استخدام کارمند اداری خانم در شرکت بازرگانی با حقوق ثابت و بیمه متعهد و وقت شناس

استخدام کارمند اداری خانم در شرکت بازرگانی با حقوق ثابت و بیمه متعهد و وقت شناس

تهران مطهری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی