آگهی استخدام کارمند فروش جهت شرکت معتبر تولیدی

استخدام کارمند فروش جهت شرکت معتبر تولیدی

1398-06-11

استخدام کارمند فروش مسلط به اینترنت مارکتینگ و دیجیتال جهت شرکت معتبر تولیدی داوطلبان گرامی رزومه خود را واتسآپ یا تلگرام فرمایید.

استخدام کارمند فروش مسلط به اینترنت مارکتینگ و دیجیتال جهت شرکت معتبر تولیدی داوطلبان گرامی رزومه خود را واتسآپ یا تلگرام فرمایید.

تهران شهر ری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی