آگهی استخدام حسابدار خانم در فروشگاه لباس زنانه

استخدام حسابدار خانم در فروشگاه لباس زنانه

1398-06-11

استخدام حسابدار خانم در فروشگاه لباس زنانه با ظاهر مناسب و موجه منظم و با دقت محدوده پیروزی

استخدام حسابدار خانم در فروشگاه لباس زنانه با ظاهر مناسب و موجه منظم و با دقت محدوده پیروزی

تهران پیروزی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی