آگهی استخدام حسابدار در مجموعه تولیدی نساجی

استخدام حسابدار در مجموعه تولیدی نساجی

1398-06-11

استخدام حسابدار در مجموعه تولیدی نساجی با ظاهر مناسب و منظم متعهد و وقت شناس با حقوق مکفی

استخدام حسابدار در مجموعه تولیدی نساجی با ظاهر مناسب و منظم متعهد و وقت شناس با حقوق مکفی

رباط‌ کریم

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی