آگهی استخدام منشی خانم در شرکت معتبر

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر

1398-06-11

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر با ظاهر مناسب و شیک با حقوق مکفی محدوده اندیشه

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر با ظاهر مناسب و شیک با حقوق مکفی محدوده اندیشه

مشهد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی