آگهی استخدام کارمند خانم در دفتر فروش

استخدام کارمند خانم در دفتر فروش

1398-06-11

استخدام کارمند خانم در دفتر فروش به صورت تمام وقت به همراه پورسانت منظم و وقت شناس

استخدام کارمند خانم در دفتر فروش به صورت تمام وقت به همراه پورسانت منظم و وقت شناس

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی