آگهی استخدام منشی خانم و آقا در شرکت معتبر

استخدام منشی خانم و آقا در شرکت معتبر

1398-06-11

استخدام منشی خانم و آقا در شرکت معتبر با حقوق وزارت کار در محدوده میدان انقلاب تمام وقت

استخدام منشی خانم و آقا در شرکت معتبر با حقوق وزارت کار در محدوده میدان انقلاب تمام وقت

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی