آگهی استخدام کارمند اداری خانم در آموزشگاه صنایع دستی

استخدام کارمند اداری خانم در آموزشگاه صنایع دستی

1398-06-11

استخدام کارمند اداری خانم در آموزشگاه صنایع دستی تمام وقت در محدوده میدان انقلاب با حقوق وزارت کار و مزایا

استخدام کارمند اداری خانم در آموزشگاه صنایع دستی تمام وقت در محدوده میدان انقلاب با حقوق وزارت کار و مزایا

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی