آگهی استخدام منشی خانم در شرکت ساختمانی

استخدام منشی خانم در شرکت ساختمانی

1398-06-10

استخدام منشی خانم در شرکت ساختمانی با حقوق مکفی تمام وقت با ظاهر آراسته

استخدام منشی خانم در شرکت ساختمانی با حقوق مکفی تمام وقت با ظاهر آراسته

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی