آگهی استخدام منشی در تاکسی تلفنی

استخدام منشی در تاکسی تلفنی

1398-06-10

استخدام منشی در تاکسی تلفنی به صورت تمام وقت با حقوق 650.000 تومان با حقوق مکفی

استخدام منشی در تاکسی تلفنی به صورت تمام وقت با حقوق 650.000 تومان با حقوق مکفی

شیراز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی