آگهی استخدام منشی خانم در باشگاه نیما

استخدام منشی خانم در باشگاه نیما

1398-06-10

استخدام منشی خانم در باشگاه نیما خوش برخوزد و منظم به صورت تمام وقت در محدوه تاچارا

استخدام منشی خانم در باشگاه نیما خوش برخوزد و منظم به صورت تمام وقت در محدوه تاچارا

شیراز تاچارا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی