آگهی استخدام منشی خانم در دفتر پیشخوان

استخدام منشی خانم در دفتر پیشخوان

1398-06-10

استخدام منشی خانم در دفتر پیشخوان با ظاهر مناسب و شیک متعهد و وقت شناس با حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در دفتر پیشخوان با ظاهر مناسب و شیک متعهد و وقت شناس با حقوق مکفی

شیراز امیر کبیر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی