آگهی استخدام بازیگر در موسسه هنری

استخدام بازیگر در موسسه هنری

1398-06-10

استخدام بازیگر در موسسه هنری جهت تکمیل گروه خود. افراد فعال و علاقمند به فعالیت در این زمینه در ارتباط باشند

استخدام بازیگر در موسسه هنری جهت تکمیل گروه خود. افراد فعال و علاقمند به فعالیت در این زمینه در ارتباط باشند

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی