آگهی استخدام راننده با وانت مسقف

استخدام راننده با وانت مسقف

1398-06-10

استخدام تعدادی راننده جوان با وانت مسقف جهت کار در یک واحد تولیدی با درآمدی خوب

استخدام تعدادی راننده جوان با وانت مسقف جهت کار در یک واحد تولیدی با درآمدی خوب

مشهد پیروزی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی