آگهی استخدام راننده با ماشین مدل بالا جهت کار در تاکسی سرویس

استخدام راننده با ماشین مدل بالا جهت کار در تاکسی سرویس

1398-06-10

استخدام تعدادی راننده با ماشین مدل بالا جهت کار در تاکسی سرویس با درآمد خوب

استخدام تعدادی راننده با ماشین مدل بالا جهت کار در تاکسی سرویس با درآمد خوب

آبادان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی