آگهی استخدام راننده با نیسان یخچالدار

استخدام راننده با نیسان یخچالدار

1398-06-10

استخدام دو نفر راننده با نیسان یخچالدار جهت همکاری در نمایندگی لبنیات میهن با درآمد عالی

استخدام دو نفر راننده با نیسان یخچالدار جهت همکاری در نمایندگی لبنیات میهن با درآمد عالی

آبادان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی