آگهی استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی معتبر

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی معتبر

1398-06-04

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی معتبر با حقوق ثابت و بیمه و ظاهر آراسته

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی معتبر با حقوق ثابت و بیمه و ظاهر آراسته

تهران طالقانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی