آگهی استخدام منشی خانم در شرکت کمک یار اندیشه سبز

استخدام منشی خانم در شرکت کمک یار اندیشه سبز

1398-06-04

استخدام منشی خانم در شرکت کمک یار اندیشه سبز با ظاهر آراسته و خوش برخورد تمام وقت با حقوق ثابت و بیمه

استخدام منشی خانم در شرکت کمک یار اندیشه سبز با ظاهر آراسته و خوش برخورد تمام وقت با حقوق ثابت و بیمه

تهران سهروردی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی