آگهی استخدام کارمند آی تی در شرکت مجاز

استخدام کارمند آی تی در شرکت مجاز

1398-06-04

استخدام کارمند آی تی در شرکت مجاز با محیط کاری حرفه ای برای افراد آشنا به امور رایانه ای و برنامه های گرافیکی

استخدام کارمند آی تی در شرکت مجاز با محیط کاری حرفه ای برای افراد آشنا به امور رایانه ای و برنامه های گرافیکی

تهران شهر ری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی