آگهی استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه مجاز

استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه مجاز

1398-06-04

استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه مجاز جهت رشد مجموعه خود. افراد خلاق و آشنا به اصول نگارش در ارتباط باشند

استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه مجاز جهت رشد مجموعه خود. افراد خلاق و آشنا به اصول نگارش در ارتباط باشند

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی