آگهی استخدام گرافیست در موسسه فرهنگی

استخدام گرافیست در موسسه فرهنگی

1398-06-04

استخدام گرافیست نیمه حرفه ای در موسسه فرهنگی با شرایط مناسب برای افراد آشنا به عکس برداری و برنامه های تخصصی

استخدام گرافیست نیمه حرفه ای در موسسه فرهنگی با شرایط مناسب برای افراد آشنا به عکس برداری و برنامه های تخصصی

تهران الهیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی