آگهی استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی

استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی

1398-06-04

استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی با شرایط مناسب و بدون هزینه اولیه برای افراد ماهر و علاقمند به فعالیت در این زمینه

استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی با شرایط مناسب و بدون هزینه اولیه برای افراد ماهر و علاقمند به فعالیت در این زمینه

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی