آگهی استخدام منشی خانم در مصالح فروشی

استخدام منشی خانم در مصالح فروشی

1398-06-04

استخدام منشی خانم در مصالح فروشی به صورت تمام وقت با حقوق توافقی در محدوده میانرود

استخدام منشی خانم در مصالح فروشی به صورت تمام وقت با حقوق توافقی در محدوده میانرود

شیراز میانرود

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی