آگهی استخدام منشی خانم در آموزشگاه موسیقی

استخدام منشی خانم در آموزشگاه موسیقی

1398-06-04

استخدام منشی خانم در آموزشگاه موسیقی به صورت شیفتی با حقوق مکفی محدوده خلدبرین

استخدام منشی خانم در آموزشگاه موسیقی به صورت شیفتی با حقوق مکفی محدوده خلدبرین

شیراز خلد برین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی