آگهی استخدام راننده با ماشین جهت کار در تاکسی تلفنی گلفرج

استخدام راننده با ماشین جهت کار در تاکسی تلفنی گلفرج

1398-06-04

استخدام تعدادی راننده با ماشین جهت کار در تاکسی تلفنی گلفرج با درآمد خوب

استخدام تعدادی راننده با ماشین جهت کار در تاکسی تلفنی گلفرج با درآمد خوب

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی