آگهی استخدام راننده ایسوزو

استخدام راننده ایسوزو

1398-06-03

استخدام راننده ایسوزو منظم جهت کار در قنادی های زنجیره ای ناتلی با مزایا

استخدام راننده ایسوزو منظم جهت کار در قنادی های زنجیره ای ناتلی با مزایا

تهران تهرانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی