آگهی استخدام منشی خانم در کیش

استخدام منشی خانم در کیش

1397-07-07

استخدام منشی خانم در کیش جهت انجام امور اداری و مسلط به نرم افزارهای ذکر شده اگهی استخدامی

استخدام منشی خانم در کیش جهت انجام امور اداری و مسلط به نرم افزارهای ذکر شده اگهی استخدامی

کیش

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی